Odborné sociální poradenství
(Občanská poradna)

MHD:  linka č. 19 (Tržnice – Dalovice – Tržnice), zastávka Elektrosvit 

Zázemí služby:  Jáchymovská 59/98, 360 04 Karlovy Vary Bohatice

Provozní doba  
Ambulantní forma:

Po, St, Čt    10:00 – 15:00 hod.  pro objednané
Út     10:00 – 15:00 hod.  
Terénní forma:    
Út - Čt      10:00 – 15:00 hod.   pro objednané
Pá   10:00 – 15:00 hod. administrativa
Projekt „Rozšíření činnosti poraden o aktivity zaměřené na dluhové poradenství“
Otevírací hodiny pro projekt:
Úterý: 10:00 - 15:00
rezerva pro doprovázení: 14:00-15:00

Regionální karta služby OSP ke stažení

Letáček služby ke stažení ZDE

Letáček projektu ke stažení ZDE

Kontakty

Ředitelka: Jana Tomášková
+420 724 802 836
reditelka@kskcentrum.cz

Přímý kontakt na poradnu
+420 603 322 094
poradna@kskcentrum.cz
Skype: poradna@kskcentrum.cz

Mgr. Jiří Pilař +420 606 942 590  vedoucí služby

 Bc. Marie Hereitová, DiS. +420 608 742 209

Bc. Šárka Cimermanová, DiS. +420 608 496 069

Oddlužení, insolvence

Jana Tomášková +420 724 802 836

Jakub Tomášek +420 736 537 677

Věra Sládková +420 602 865 110

V případě potřeby poskytování služby uživatelům  po dohodě i mimo výše uvedenou pracovní dobu.

Sociální služba je poskytována v roce 2023 za finanční podpory Karlovarského kraje.

Účelově určená dotace z rozpočtu Karlovarského kraje, poskytnutá Karlovarskému kraji ze státního rozpočtu na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb ve výši 3.848.900,- Kč.

Účelově určená dotace z rozpočtu Karlovarského kraje k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru ve výši 207.000,- Kč.

Dofinancování sociálních služeb z vlastních zdrojů Karlovarského kraje ve výši 92.100 ,- Kč

Dotace je určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí v hlavě I díle 2 až 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

V roce 2023 je služba odborného sociálního poradenství na území ORP Karlovy Vary podpořena z prostředků Statutárního města Karlovy Vary finanční dotací ve výši 102.000,- Kč.

V roce 2023 je služba odborného sociálního poradenství na území města Kynšperk nad Ohří podpořena finanční dotací z rozpočtu města Kynšperk nad Ohří ve výši 15.000,- Kč.

V roce 2023 jsou poskytované služby odbroného sociálního poradenství na území obce Lomnice podpořeny finanční dotací 20.000,- Kč z rozpočtu obce Lomnice.

V roce 2023 jsou poskytované služby odbroného sociálního poradenství na území ORP Ostrov podpořeny vysoutěženou finanční dotací 30.000,- Kč z rozpočtu města Ostrov.

V roce 2023 jsou poskytované služby odbroného sociálního poradenství na území Ašska podpořeny finanční dotací 35.000,- Kč z rozpočtu města Aš.