Komplexní podpora občanů při sociálním bydlení

Číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_049/0011291

Popis projektu

Projekt obsahuje tvorbu systému komplexní podpory při zajištění realizace koncepčního řešení sociální exkluze. V rámci klíčových aktivit obsahuje praktickou část přímé práce s účastníky projektu a tvorbu podpůrných mechanismů pro práci s CS. Součástí projektu je tvorba nástroje pro snadnou orientaci v oblasti dostupného bydení pro CS. Projekt je jedním z opatření IPRÚ Karlovy Vary ke komplexnímu řešení sociální exkluze. Součástí projektu je evaluace, následný výstup a shrnutí výsledků v publikacích

Trvání projektu: 01. 10. 2019 - 30. 09.2022

Finanční podpora ve výši: 4 666 375,- Kč

Anotace projektu je ZDE - klikni

Výstup z projektu - Andragogickápříručka pro práci s CS projektu- klikni Výstup z projektu - Koncepce sociálního bydlení města Karlovy Vary - klikni Výstup z projektu - Metodika sociální práce při sociálním bydlení - klikni