Komplexní podpora občanů při sociálním bydlení

Číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_049/0011291

Popis projektu

Projekt obsahuje tvorbu systému komplexní podpory při zajištění realizace koncepčního řešení sociální exkluze. V rámci klíčových aktivit obsahuje praktickou část přímé práce s účastníky projektu a tvorbu podpůrných mechanismů pro práci s CS. Součástí projektu je tvorba nástroje pro snadnou orientaci v oblasti dostupného bydení pro CS. Projekt je jedním z opatření IPRÚ Karlovy Vary ke komplexnímu řešení sociální exkluze. Součástí projektu je evaluace, následný výstup a shrnutí výsledků v publikacích

Trvání projektu: 01. 10. 2019 - 30. 09.2022

Finanční podpora ve výši: 4 666 375,- Kč

Anotace projektu je ZDE - klikni

Poradenství a podpora seniorů v oblasti ochrany jejich lidských práv

Nositelem projektu je Spolek Asociace občanských poraden

Realizace leden - prosinec 2019.

Činnosti v projektu:

V rámci tohoto projektu je ve vybraných občanských poradnách nabízeno a poskytováno poradenství a podpora seniorů v oblasti ochrany jejich lidských práv.