Hlavní kontakty

Sídlo organizace:
Sedlec 125, 360 10 Karlovy Vary

IČO: 708 00 812
datová schránka: eeu5csi

email: info@kskcentrum.cz

Zázemí služeb:
Jáchymovská 59/98, 360 04 Karlovy Vary Bohatice

Spoj MHD Karlovy Vary: linka č. 19 (Tržnice – Dalovice – Tržnice), zastávka Elektrosvit 

Kontakt na Občanskou poradnu
služba Odborné sociální poradenství
tel.: +420 603 322 094   

email: poradna@kskcentrum.cz

Společnost je vedená v rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského soudu v Plzni oddílu O, vložce číslo 292
Číslo účtu: 35-5007780217/0100, Komerční banka a.s.

Kontakty na pracovníky organizace

Milan Kováč
ředitel organizace
+420 724 804 997
m.kovac@kskcentrum.cz


Terénní programy  

Mgr. Jiří Pilař
vedoucí služby
+420 606 942 590

j.pilar@kskcentrum.cz

Mgr. Rudolf Tippan, DiS.
terénní sociální pracovník
+420 775 341 432
r.tippan@kskcentrum.cz

Miloslava Tomášková

terénní pracovník v sociálních službách
+420 736 257 586
m.tomaskova@kskcentrum.cz
 
Karin Macháčková
terénní pracovník v sociálních službách
+420 608 702 199
k.machackova@kskcentrum.cz  

Nikola Hriceňáková
terénní pracovník v sociálních službách
+420 608 778 122
n.hricenakova@kskcentrum.cz  

Natálie Bezdíčková
terénní pracovník v sociálních službách
+420 777 282 835
n.bezdickova@kskcentrum.cz  

Mgr. Světlana Rychlý
terénní sociální pracovník
+420 605 306 147
s.davidova@kskcentrum.cz  
Odborné sociální poradenství

Mgr. Jiří Pilař
vedoucí služby
+420 606 942 590
j.pilar@kskcentrum.cz

Bc. Marie Hereitová, DiS.
sociální pracovník
+420 608 742 209
m.hereitova@kskcentrum.cz  


Mgr. Jiří Pilař

sociální pracovník
+420 606 942 590
j.pilar@kskcentrum.cz

Petr Dorschner, DiS.
sociální pracovník
+420 608 496 069
p.dorschner@kskcentrum.cz

Jana Tomášková
pracovník v sociálních službách
+420 724 802 836
j.tomaskova@kskcentrum.cz 

Jana Dvořáková
pracovník v sociálních službách
+420 725 443 609
j.dvorakova@kskcentrum.cz  

Mgr. Pavel Rybář 
právník  


Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi


Mgr. Jiří Pilař
vedoucí služby
+420 606 942 590
j.pilar@kskcentrum.cz


Bc. Vladěna Kubísková, DiS.

sociální pracovník
+420 773 668 680
v.kubiskova@kskcentrum.cz  

Mgr. Jiřina Hlasivcová
sociální pracovník
+420 725 309 729
j.hlasivcova@kskcentrum.cz

Ivana Nováková
pracovník v sociálních službách
+420 608 747 641
i.novakova@kskcentrum.cz  

Bc. Veronika Ihnašková, DiS.
sociální pracovník
+420 608 881 859
v.ihnaskova@kskcentrum.cz

Věra Sládková, DiS.
sociální pracovník
+420 602 865 110
v.sladkova@kskcentrum.cz


Thea Brožíková , DiS.
sociální pracovník
+420 ​603 461 113
t.brozikova@kskcentrum.cz