Hlavní kontakty

Sídlo organizace:
Sedlec 125, 360 10 Karlovy Vary

IČO: 708 00 812
datová schránka: eeu5csi

email: info@kskcentrum.cz

Zázemí služeb:
Jáchymovská 59/98, 360 04 Karlovy Vary Bohatice

Spoj MHD Karlovy Vary: linka č. 19 (Tržnice – Dalovice – Tržnice), zastávka Elektrosvit 

Kontakt na Občanskou poradnu
služba Odborné sociální poradenství
tel.: +420 603 322 094   

email: poradna@kskcentrum.cz

Společnost je vedená v rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského soudu v Plzni oddílu O, vložce číslo 292
Číslo účtu: 35-5007780217/0100, Komerční banka a.s.

Kontakty na pracovníky organizace


Ředitelka

Jana Tomášková
+420 724 802 836
reditelka@kskcentrum.cz  


Terénní programy  

Mgr. Jiří Pilař
vedoucí služby
+420 606 942 590

j.pilar@kskcentrum.cz

Miloslava Tomášková

terénní pracovník v sociálních službách
+420 736 257 586
m.tomaskova@kskcentrum.cz
 
Nikola Hriceňáková
terénní pracovník v sociálních službách
+420 608 778 122
n.hricenakova@kskcentrum.cz  

Natálie Bezdíčková
terénní pracovník v sociálních službách
+420 777 282 835
n.bezdickova@kskcentrum.cz  

Helena Chmelová
terénní pracovník v sociálních službách
+420 608 881 859
h.chmelova@kskcentrum.cz  


Soňa Šamková, DiS.
terénní sociální pracovník
+420 ​606 207 377
s.samkova@kskcentrum.cz


Odborné sociální poradenství

Mgr. Jiří Pilař
vedoucí služby
+420 606 942 590
j.pilar@kskcentrum.cz

Bc. Marie Hereitová, DiS.
sociální pracovník
+420 608 742 209
m.hereitova@kskcentrum.cz  


Bc. Šárka Cimermanová, DiS.
sociální pracovník
+420 608 496 069
s.cimermanova@kskcentrum.cz

Jakub Tomášek
pracovník v sociálních službách
+420 733 666 457
j.tomasek@kskcentrum.cz 

Věra Sládková, DiS.
sociální pracovník
+420 602 865 110
v.sladkova@kskcentrum.cz

Mgr. Jiří Pilař
sociální pracovník
+420 606 942 590
j.pilar@kskcentrum.cz

Mgr. Pavel Rybář 
právník  


Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi


Mgr. Jiří Pilař
vedoucí služby
+420 606 942 590
j.pilar@kskcentrum.cz


Ivana Nováková
pracovník v sociálních službách
+420 608 747 641
i.novakova@kskcentrum.cz  

Věra Sládková, DiS.
sociální pracovník
+420 602 865 110
v.sladkova@kskcentrum.cz


Thea Brožíková , DiS.
sociální pracovník
+420 ​603 461 113
t.brozikova@kskcentrum.cz

Karin Macháčková
pracovník v sociálních službách
+420 608 702 199
k.machackova@kskcentrum.cz   

Bc. Martina Jechová
sociální pracovník
+420 ​725 443 609
m.jechova@kskcentrum.cz  

Jana Tomášková
pracovník v sociálních službách
+420 724 802 836
j.tomaskova@kskcentrum.cz