O nás

Motto společnosti:
„Překážky v nás vyburcují vlohy, které by za příznivých okolností zůstaly dřímat.“
                                                                                                                   Charles Dickens

Historie

V roce 2000 byla založena nezisková organizace - občanské sdružení o.s. Roma Karlovy Vary -  registrovaná u Ministerstva vnitra ČR.  Vznikla jako organizace otevřená pro všechny věkové skupiny obyvatel a různá etnika.  Jejími členy byli jak Romové, tak občané aktivní při realizaci akcí na Karlovarsku, ať už pro mládež nebo pro dospělé, kteří přicházeli do kontaktu s romskou problematikou. Sportovně kulturní akce sdružení realizovalo v rámci projektu „Škola a sport základ života “, které spolu s dalšími sportovně-kulturními akcemi byly podpořeny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a byly velkou zkušeností aktivistů v práci mezi multikulturní společností. 

Sdružení bylo zapojeno do programu předcházení sociálního vyloučení, který zadávala Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity.  Projekty se orientovaly zejména na oblasti poskytování sociálních služeb široké veřejnosti a sociálně vyloučeným komunitám v Karlových Varech a Karlovarském kraji.

K neopominutelným činnostem patřily i volnočasové a doučovací aktivity pro děti a mládež. Sdružení spolupracovalo se Základní školou v Karlových Varech - Dvorech na přípravě nultého ročníku základní školy, který slouží k přípravě na školní docházku dětí, které by jinak skončily ve speciálních školách.

Současnost

Na podzim r. 2013 se občanské sdružení transformovalo dle příslušné legislativy na obecně prospěšnou společnost. Transformace byla dovršena dne 4.2.2014 zápisem do Rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského soudu v Plzni, a to pod názvem KSK centrum o.p.s. (Karlovarské sociální komunitní centrum o.p.s.)

KSK centrum o.p.s.  reaguje na změny ve společnosti a na potřeby sociálně a zdravotně postižených osob. Proto vyvinula maximální úsilí, aby od roku 2014 mohla poskytovat, kromě dosavadních terénních služeb, i další služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a to především služby odborného sociálního poradenství. V současné době je naše společnost Občanskou poradnou v rámci Asociace občanských poraden - jako jediná Občanská poradna v  Karlovarském kraji byla akreditována Asociací občanských poraden.

Od 1. ledna 2014 se v závislosti na rozšíření služeb pro klienty rozrostl pracovní kolektiv o nové zaměstnance.

Od 1.4.2015 poskytujeme novou sociální službu a to Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Své hlavní poslání vidí KSK centrum o.p.s.  v osobním rozvoji a uplatnění každého člena společnosti a jeho rovnocenného postavení, kterého je možno dosáhnout, kromě jiného, využitím obecně prospěšných činností, které v maximální míře pomohou rozvinout jeho schopnosti a možnosti.

Od 14.03.2017 jsou veškeré poskytované služby přemístěny do prostorů Jáchymovská 59/98, Karlovy Vary Bohatice, kde je vpřízemí budovy poskytováno Odborné sociální poradenství v Občanské poradně a v 1. patře budovy mají svoje zázemí služby Terénní programy a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Jsme členy Asociace občanských poraden a Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.