Práce v terénu

Práce v terénu - je zaměřená na vyhledávání klientů, kteří se stali obětí diskriminace, sami se neumí bránit, neznají svoje práva a mají obavu z jednání na úřadech. V těchto případech je to právě terénní služba, která první pomáhá projevy diskriminace nejen odhalovat, ale i napravovat pomocí a podporou klientům. 
Tuto práci vykonávají vycvičení a vyškolení odborníci (dle Zákona č. 108/106 Sb., o sociálních službách), kteří jsou akceptování svými klienty a dlouhodobě se pohybují ve vyloučených lokalitách. Jsou první (a často jediní) sociální pracovníci, kteří řeší každodenní problémy sociálně slabých klientů (z velké části Romů) přímo v jejich přirozeném prostředí, učí svoje klienty samostatnosti a odpovědnosti za svoje jednání, jsou jim oporou a partnery ve chvílích těžkostí, beznaděje a pocitu vyloučení ze společnosti. 
Cílem této práce je nalézt klienty, informovat, podpořit, motivovat a doprovodit je tam, kde bude jejich záležitost řešena.

Řešené potřeby uživatelů služeb jsou uvedeny v Regionální kartě služeb - odkaz ZDE.

Klient může v rámci terénních programů využívat zejména tyto služby:

  • Sociální asistenci: doprovod, komunikace s úřady,…
  • Základní právní poradenství: práva a povinnosti klienta – bydlení, dávky, občanství,…
  • Práce na písemnostech: vysvětlení obsahu žádostí a pomoc při vypisování, psaní žádostí o splátkový kalendář,…
  • Nácvik praktických dovedností: hygienické návyky,…
  • vzdělávání: motivace rodičů ke vzdělávání a výchově dětí
  • volnočasové aktivity: aktivity směřující ke smysluplnému využití času – kopaná, soutěže,…
  • nabídka pracovních míst: vyhledávání a sledování pracovních příležitostí – podávání informací, doprovod,…
  • vyhledání a doporučení vhodné instituce

Veškeré služby jsou poskytovány v souladu se Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a dle související Vyhlášky č. 505/2006.

Společnost má zároveň zpracovány Standardy kvality poskytování sociální služby Terénní programy.

Pomoc lidem v nepříznivé sociální situaci ve formě materiální pomoci

Program potravinové a materiální pomoci podporuje osoby a domácnosti ohrožené chudobou a sociálním vyloučením. Obrací se na nás lidé, kteří nemají dostatečné hmotné zabezpečení. Uživatel služby terénní programy může požádat o potravinovou a hygienickou pomoc jak naší organizaci, tak Farní charitu v Karlových Varech. 

Touto formou pomoci řešíme zejména situaci uživatelů služby, kteří se momentálně vyskytli ve finanční tísni, kterou nemohou sami překonat. Osobně navštěvujeme rodiny a zjišťujeme, zda opravdu potřebují i materiální pomoc. Naše organizace preferuje zejména rodiny s dětmi, ale nevylučujeme i jiné kategorie osob v momentální tísni. Je nutno podotknout, že potravinová pomoc je mimořádné opatření, které nelze čerpat současně z více zdrojů. V případě porušení tohoto principu může být vůči osobě uplatněna sankce a následky se mohou projevit v oblasti omezení další sociální práce ve prospěch osoby.